Okenné výplne a izolačné sklá

V praxi najčastejšou otázkou zákazníka ohľadne izolačných skiel je "dvojsklo alebo trojsklo?". Jednoduchá otázka, ale o to zložitejšia odpoveď.

Najpodstatnejšou vlastnosťou akýchkoľvek okien všeobecne, je presvelenie interiéru. Od tejto požiadavky sa všetko od naozaj dávnej histórie odvíja. Kedysi dávno bolo hlavné to aby sa do obydlia dostalo čo najviac svetla. Až neskôr sa na okenné výplne pozeralo aj z hľadiska estetiky, dotvorenie architektonického vzhľadu budov a v neposlednom rade aj na možnosť . Použitím skla sme svetlo v domácnosti získali avšak bolo treba riešiť nasledovné problémy:

  • Svetelný zisk: Táto primárna funkcia okien bola výrazne obmedzovaná hlavne klimatickými podmienkami v tej ktorej dobe
  • Tepelná izolácia: Presklená okenná výplň bola vlastne iba zakrytá diera do domu s podstatne väčším únikom tepla v chladných obdobiach, riešenie - miniatúrne okná
  • Bezpečnosť: Okno so sklenenou výplňou nespĺňalo v podstate žiadnu bezpečnostnú funkciu, riešenie - malé a zamrežované okná
  • Estetika: Pokiaľ chcel architekt docieliť naozaj dobrého diela obvykle dotváral aj oknami. Ak boli okná väčšie neostalo zákazníkom nič iné ako poriadne vykurovanie a hrubé kabáty.
  • Výhľad, styk s okolím: Je v minulosti viac menej nepodstatná požiadavka na okná, na rozdiel od súčasnosti.

Až v posledných desaťročiach boli vyvnuté technológie na to aby mohli byť všetky uvedené problémy vyriešené pomerne efektívne. Zatiaľ nie dokonale ale dostatočne...


Konštrukcia izolačného skla

Izolačné sklá sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Vzdialenosť jednotlivých skiel vymedzuje rôzne široký dutý dištančný profil (tenkostenné hliníkové, prípadne nerezové alebo plastové profily), ktorý je naplnený vysúšacím prostriedkom – molekulovým sitom. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným plastickým dvojzložkovým tmelom. Tým je zaručená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vzniknutá dutina medzi dvomi (tromi) sklenenými tabuľami je spravidla vyplnená inertným plynom (Argón, Kryptón a pod. – na zlepšenie tepelno-izolačných a zvukovo – izolačných vlastností). Hrúbka medzery je daná hrúbkou dištančného profilu - štandardný rozmer je 16 mm.


Technické parametre